သံလ်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးတက္ေရးအသင္း TDA နဲ႔ မုဒိတာပရဟိတအဖြဲ႕ေတြက ေႏြရာသီသင္တန္းသင္ၾကားေပးေန

0
311

သံလ်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးတက္ေရးအသင္း TDA နဲ႔ မုဒိတာပရဟိတအဖြဲ႕ေတြက လူငယ္ေတြဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ အေျခခံသတင္းပညာေတြကို ေႏြရာသီသင္တန္းသင္ၾကားေပးေနတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ပါတ္သတ္ၿပီး ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6