စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကေန အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေနတဲ့ အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
261

တိရစၦာန္ေတြရဲ႕ အ႐ိုးစုေတြ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကေန အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေနတဲ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕က လက္မႈပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႕ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6