အျမင္အာ႐ံုမသန္စြမ္းေပမယ့္ မိုဘိုင္းေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ အတတ္ပညာနဲ႔ အသက္ေမြးေနသူ တစ္ဦးရဲ႕ အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံမွတ္တမ္း)

0
228

အျမင္အာ႐ံုမသန္စြမ္းေပမယ့္ မိုဘုိင္းေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ အတတ္ပညာနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသူတစ္ဦးရဲ႕ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6