ထန္းေခါက္ေတာင္းနဲ႔ ထန္းေခါက္ျခင္း လုပ္ငန္းအေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
338

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿမိဳ႕ရြာက ထန္းေခါက္ေတာင္းနဲ႔ ထန္းေခါက္ျခင္းလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။