ပအို၀့္႐ိုးရာ ယကၠန္းလုပ္ငန္း အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
2337

အိမ္တြင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပအုိဝ္႔႐ိုးရာ ယကၠန္းလုပ္ငန္း အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ MCN သတင္းေထာက္ ေကဇြန္ေႏြးက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။