Home မိန့်ခွန်းများ

မိန့်ခွန်းများ

Speech

(NCA) ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္မိန္႔ခြန္း (အျပည့္အစံု)

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ (NCA)ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာၾကားသည့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ဒီကေန႔မွာ အားလုံးပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲတဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ၾကဖို႕ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆုိေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး...

LATEST NEWS