Saturday, December 7, 2019
Home ႏိုင္ငံေရးပါတီ မိတ္ဆက္

ႏိုင္ငံေရးပါတီ မိတ္ဆက္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမိတ္ဆက္ (ျပည္ေထာင္စုလယ္သမား၊ အလုပ္သမားအင္အားစု ပါတီ)

ျပည္ေထာင္စုလယ္သမား အလုပ္သမားအင္အားစုပါတီ ဥကၠ႒ ဦးမင္းသူက ¤င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္- ေလးစားျမတ္ႏိုးထုိက္ပါေသာ ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္သား ျပည္သူမိဘအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ- ယေန႔မွစ၍...

ႏိုင္ငံေရးပါတီမိတ္ဆက္ (ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ)

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္စသည္တုိ႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္- ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ တိုင္းရင္းသား မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား- က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းတို႔ႏွင့္...

ႏိုင္ငံေရးပါတီ မိတ္ဆက္ (ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) (ျမန္မာ)

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတင္ေဆြက ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံု မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္ - ေလးစားအပ္ပါေသာ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား- မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစလို႔...

ႏိုင္ငံေရးပါတီမိတ္ဆက္ (ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီ)

ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာသန္းထုိက္ဦးက ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပ ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္- ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ မိဘျပည္သူအေပါင္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုၾကပါေစ။...

ႏိုင္ငံေရးပါတီ မိတ္ဆက္ (လားဟူ အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ)

လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ လူမႈေရးရာ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရွီးမြန္က ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တုိ႔ကို ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ေလးစားအပ္ပါေသာ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဖန္သားျပင္ေပၚ ၾကည့္႐ႈ အားေပးေနေသာ မိဘျပည္သူ...

ႏိုင္ငံေရးပါတီမိတ္ဆက္ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ)

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ သုေတသနမႉး ဦးစိုင္းထြန္းေအးက ၎တို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္- မိုင္ဆြန္ခ။ အားလုံးမဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ျပည့္စုံၿပီး...

ႏိုင္ငံေရးပါတီ မိတ္ဆက္ (ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ)

  ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းက ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္စသည္ တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဟာေျပာ တင္ျပခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ေလးစားခ်စ္ခင္အပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား- ကိုုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း...

LATEST NEWS