Home လႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱဳသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=WC1NnYsrUjc ၁။  အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ သတၱု သယံဇာတနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ - (က) ဦးလွေဆြ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)...

NLD အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈေတြ မျဖစ္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန

https://youtu.be/goHCr_rEXCo ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ NLD ပါတီအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈေတြ မျဖစ္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚခင္စမ္းလိႈင္ကို လႊတ္ေတာ္သစ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာကို MCN သတင္းဌာနက သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္ ေျဖၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီေရာ၊ တျခားတိုင္းရင္းသားပါတီေတြေရာအပါအ၀င္...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္

https://www.youtube.com/watch?v=Q1Dw-FCn6pc ၁။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္ - စဥ္ အမည္ မဲဆႏၵနယ္ ရာထူး ၁  ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ဒဂံုမဲဆႏၵနယ္ ဥကၠ႒ ၂  ဦးသိန္းေဆြ အမ္းမဲဆႏၵနယ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ၃  ဦးေဌးျမင့္ ၿမိတ္မဲဆႏၵနယ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ၄  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဝင့္ ဗဟန္းမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၅  ေဒါက္တာစိုးရင္ ကမာ႐ြတ္မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၆  ေဒါက္တာေနလင္း ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၇  ဦးၾကည္သာ ဂြမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၈  ဦးေအးေမာက္ မလႈိင္မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၉  ဦးသိန္းလြင္ ေခ်ာက္မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀  ဦးတင္ေမာင္ဦး ေ႐ႊျပည္သာမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁  ဦးဝင္းျမင့္ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂  ဦးမင္းေဆြ ဒိုက္ဦးမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃  ဦးဘရွိန္ ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၄  ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ လႈိင္မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅  ဦးဝင္းသန္း သာေပါင္းမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆  ဦးဝင္းဦး ေရျဖဴမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၇  ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္ မိုင္းရယ္မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၈  ေဒၚနန္းဝါႏု ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္  တင့္ဆန္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၀  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္ကိုကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၁  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဌးႏိုင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၂  ဦးျမင့္ေဆြ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) (ၿငိမ္း) အဖြဲ႕ဝင္ ၂၃ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) အဖြဲ႕ဝင္ ၂၄  ဦးဝင္းျမင့္ သံအမတ္ႀကီး (ၿငိမ္း) အဖြဲ႕ဝင္ ၂၅  ဦးခင္ေမာင္စိုး သံအမတ္ႀကီး (ၿငိမ္း) အဖြဲ႕ဝင္ ၂၆  ဦးသန္းရီ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၇  ေဒါက္တာတင္ေမထြန္း ပါေမာကၡ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၈  ဦးတင္ဝင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)               ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၉  ဦးေက်ာ္ဆန္း တိုင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(ၿငိမ္း) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အဖြဲ႕ဝင္ ၃၀  ဦးၫြန္႔ဝင္း ရဲမွဴးႀကီး(ၿငိမ္း)၊...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=77DFBrC8zXM ၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္- ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊...

အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=g1Zg7Klahd8 အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ (က) ဦးခင္ေမာင္(ခ) ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (ဥကၠ႒) (ခ) ဦးျမအုန္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (အဖြဲ႔ဝင္) (ဂ) ေဒါက္တာထြန္းလြင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (အဖြဲ႔ဝင္) (ဃ) ဦးေက်ာ္ဒင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ကယားျပည္နယ္ (အဖြဲ႔ဝင္) (င) ဦးသန္းျမင့္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး (အဖြဲ႔ဝင္) (စ)...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=UvzFGn8rBTw ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးျဖင့္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္  - ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) အရ...

အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=ZTUr_hogZfA အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ (က) ဦးခင္ေမာင္ရီ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး (ဥကၠ႒) (ခ) ဦးစိုင္းတင္ေအာင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (ဂ) ဦးဟာရွိန္းေဘြ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ခ်င္းျပည္နယ္ (ဃ) ဦးတင္ျမ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (င) ဦးမိုးျမင့္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊...

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=NggAi8aqAaM ၀၁။ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ (ဒုတိယနာယက၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္) ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ (ဥကၠ႒ ) ၀၂။ ဦးတီခြန္ျမတ္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္_ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၁) ၀၃။ ဦးခင္ေမာင္ရီ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး အမ်ိဳသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)_ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၂) ၀၄။ ဦေစာလွထြန္း ေခ်ာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ ( အတြင္းေရးမွဴး ) ၀၅။ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္...

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားေရးရာေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=uKwqnIphAZQ ၁။  အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ အမ်ိုးသားစီမံကိန္းနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးမႈစီမံကိန္းမ်ား ေရးရာေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ - (က) ဦးမ်ိဳးျမင့္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး)...

LATEST NEWS