သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အခ်က္ေတြ တိက်မွန္ကန္စြာျဖည့္သြင္းႏိုင္ဖို႔ အႏုပညာရွင္ေတြ ျမန္မာအႏွံလွည့္လည္ၿပီး ပညာေပးစည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြ ျပဳလုပ္

0
279

ပထမဆံုးအေနနဲ႔  ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အၾကာမွာ ပထမဆံုးေကာက္ယူတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အခ်က္ေတြ တိက်မွန္ကန္စြာျဖည့္သြင္းႏိုင္ဖို႔ အႏုပညာရွင္ေတြ ျမန္မာအႏွံလွည့္လည္ၿပီး ပညာေပးစည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ နဒီကိုက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။