10 တန္း ေက်ာင္းသားေတြ အနီးကပ္ခန္႔မွန္းေမးခြန္းေတြအေပၚအာရံုစိုက္မိရင္ လြဲေခ်ာ္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္

0
254

စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး ၾကိဳးစားလာခဲ့ၾကတဲ့ 10 တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အနီးကပ္ခန္႔မွန္းေမးခြန္းေတြအေပၚအာရံုစိုက္မိရင္ လြဲေခ်ာ္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။