ႏွစ္လခြဲအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွု ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိ

0
245

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္လခြဲေက်ာ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာတာ အားရေက်နပ္ဖြယ္ေတြ႔ရွိေနရတယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဇြန္ ၂၃ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) အစည္းအေ၀းခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့  ဒုတိယသမၼတနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သတၱမအႀကိမ္ပုံမွန္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာခဲ့တာပါ။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၀င္ေရာက္မႈအေနနဲ႔  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္အပါ၀င္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ၁ ဘီလီယံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဟာ က်ပ္ ၅၀၁ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အဓိကဦးေဆာင္သူမ်ားနဲ႔  မၾကာခဏထိေတြ႔ၿပီး အစိုးရက႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွစ္ခုအၾကား အဆက္အစပ္မိမိ၊ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ မူဆယ္-နမ့္ခမ္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္သည္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သုံး ဆီတင္သြင္း ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းနဲ႔  ခ်င္းျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔က  တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလုပ္ငန္းက႑မ်ားအလုိက္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပ ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သမၼတရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။