ႏိုင္ငံျခားမွာ ပညာသင္ၾကားဖို႔ သြားတဲ့ေနရာမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံကို အဓိကထားျပီး ေရြးခ်ယ္မႈပိုမိုမ်ားျပား

0
244

ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပညာသင္ၾကားဖို႔ သြားတဲ့ေနရာမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံကို အဓိကထားျပီး ေရြးခ်ယ္မႈပိုမိုမ်ားျပားေနတဲ့ အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္၊