ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးအတိုင္ပင္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဆန္းရဲ႕ အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
325

Crown Consulting Co.,Ltd ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး အတိုင္ပင္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဆန္းရဲ႕ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။