ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းေတြမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားတဲ့အခါမွာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကို ေလ့လာသင္ယူမႈ ပိုမိုမ်ား

0
255

ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကေက်ာင္းေတြမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားတဲ့အခါမွာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကို ေလ့လာသင္ယူမႈ ပိုမိုမ်ားျပားတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။