ၿငိမ္းခ်မ္းေရး.. ဋီကာ (သစၥာနီ)

0
439

thitsar-ni_final

တကယ္ေတာ့ သမိုင္းဆိုသည္ စစ္ပြဲမ်ား၏ မွတ္တမ္းသာျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ စစ္ႏွင့္ စစ္ရပ္စဲထားေသာ ၾကားကာလကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမကမၻာစစ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ကဲ့သို႔ လူအေသအေပ်ာက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားေသာစစ္ပြဲမ်ား၊ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲကဲ့သို႔ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ ဆင္ႏႊဲရေသာ စစ္ပြဲမ်ားဟူ၍ရွိခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိျမန္မာျပည္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္သည္ လြတ္လပ္ေရး၏ ဖြားဘက္ေတာ္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး သံုးလအၾကာတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ယခုအႏွစ္(၇၀)နီးပါး ၾကာျမင့္သည့္ တိုင္ေအာင္ မၿပီးျပတ္ႏိုင္ဘဲရွိသည္။ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္ျဖစ္သျဖင့္ အရွည္ဆံုးစစ္ပဲြဟုဆို ခဲ့ေသာ ရာဇာဓိရာဇ္ႏွင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္တို႔၏ စစ္ပဲြဲကို ေက်ာ္၍သြားသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖဆပလ အစိုးရလည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္မတတ္ႏိုင္ခဲ့။ မဆလ ႏွင့္ န၀တ (နအဖ)စစ္ႏွင့္ စစ္ဘက္အႏြယ္ေတာ္အစိုးရမ်ားကလည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ မတတ္ႏိုင္ၾက။ ဦးသိန္းစိန္၏အရပ္သားအစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားထုတ္လာသည္။ ပထမ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး။ ထိုမွစားပြဲ၀ိုင္းဆီသို႔ (ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ )။ လက္မွတ္ထိုးသူကထိုး။ မထိုးသူကမထိုး။ ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားစစ္စစ္ဆိုသည့္ အစုိးရတက္လာသည္။ ေရွ႕အစိုးရေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ ရရွိခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားခ်စ္ၾကည္ေရးကို ဦးတည္ကာ သူ႔လက္ထက္တြင္က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ၂၁ ရာစု ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္မွစတင္က်င္းပ၍ ေလးရကၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ပြဲအစမွာပင္ အထစ္အေငါ့ကေလးေတြရွိခဲ့ေပမဲ့ (All Inclusive)အားလံုး မပါ၀င္ႏုိင္ ဟုဆိုကာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးက မတက္။ ဝ အဖြဲ႕က အဆင့္အတန္းခြဲျခားခဆက္ဆံခံ ရသည္ဆိုကာ ညီလာခံမွ ျပန္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ေၾကညာခ်က္ကို တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြက (ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစကားရပ္ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္)ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း မဲခြဲေသာအခါ ရႈံးသည္။ သမၼတတက္ေရာက္ေသာ္လည္း ဘာစကားမွမေျပာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေန႔တိုင္းမတက္။ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ညီလာခံက်င္းပဆဲရက္မွာပင္ ဘရူႏိုင္း ႏုိင္ငံကို ထြက္ခြာသြားသည္။ ဤကဲ့သို႔ အဆင္မေျပမႈ အ နည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း အေကာင္းျမင္၀ါဒနဲ႔ေျပာရလွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၂၁ ရာစု ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ ေအာင္ျမင္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကိုပင္ ၂၁ ရာစု ဒုတိယပင္လံုညီလာခံဟု အမည္တြဲတပ္လုိက္သျဖင့္ မူလပင္လံုပါ (၂၀ ျပည့္ပါက မေနခ်င္ေသာခြဲထြက္ခြင့္ေပးမည္ဆုိေသာ)အခ်က္ကို ဆုတ္ကိုင္ေျပာဆုိၾကသည္။ ခြဲမထြက္ သို႔မဟုတ္ ခြဲထြက္မည္ဟု မေျပာၾကေသာ္လည္း ျပည္နယ္အဆင့္တိုးျမွင့္ေတာင္းတာေတြ ျမင္ရသည္။ ေဒၚစုကေတာ့ စကားပလႅင္ႀကိဳတင္ခံထားသည္။ “ ေတာင္းခ်င္တာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္းတုိင္းရမယ္လို႔ေတာ့ အာမမခံႏိုင္ဘူး” ဟု ဆိုထားသည္။ မွန္လည္းမွန္သည္။ တန္းတူညီ မွ်ျဖစ္ေအာင္ ဗမာကိုလည္း ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ႏွင့္ ျမန္မာဟူေသာ ႏိုင္ငံ၏အမည္ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ အထိ ပါ၀င္ေနသည္။ တကယ္ေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနအရ ေဒၚစုသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွစ္စုအၾကား (တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိုင္) စုစည္းညိွႏႈိင္းေပးသူသာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရပဲျဖစ္ျဖစ္ ပကတိႏုိင္ငံေရးသြင္ျပင္လကၡဏာအရပဲျဖစ္ျဖစ္ အရပ္သားအစိုးရသည္ အဓိကေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အစု အဖြဲ႕ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ မူေဘာင္ေတြရွိေနသည္။ ထို႔ထက္ေက်ာ္လြန္၍ အေလွ်ာ့ေပးမည့္အရိပ္အေယာင္မရွိ။

conference

(၁) ျပည္နယ္ခြဲထြက္ခြင့္လက္မခံ
(၂) ကုိယ္ပိုင္(သီးျခား)တပ္မေတာ္ထူေထာင္ခြင့္မရွိ
(၃) ညိွႏႈိင္းမႈသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းက ျဖစ္ရမည္။

တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္လူမ်ိဳးစုအလိုက္ တပ္္မေတာ္မ်ားထားရွိေရး၊ သယံဇာတပိုင္ဆိုင္ေရး(ေတာင္းဆိုေနေသာ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးခြင့္ရရွိေရး)ကို အဓိကထားေနရာ ေျပလည္ႏိုင္ရန္ ႀကီးစြာ ေသာအခက္အခဲေတြရွိေနတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ (တပ္မေတာ္က လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတုိင္းျဖစ္ရမည္ဟုဆိုသည္) တုိင္းရင္းသားေတြဘက္ကလည္း သမုိင္းႏွင့္ညီေသာ သင္ခန္းစာေတြရွိေနသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေရွ႕အစိုးရအ ဆက္ဆက္၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကလည္းရွိေနသည္။ ယခုအေျခအေနမွာေတာ့ သံသယႏွင့္ ဆက္ဆံေနရသည္။ တစ္ခုေတာ့ရိွသည္။ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာလွၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ ခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ဘက္လံုးကပင္ သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ အျမင္က်ယ္ျခင္း၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းျခင္း၊ စိတ္ရွည္သီးခံ ျခင္းစသည့္ တတ္သိလိမၼာမႈမ်ားကို အေျခခံကာ ေဆြးေႏြးၾကရမည္။ ညီညြတ္ေရးရလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီ။ ညီညြတ္ ေရးသည္ အက်ိဳးစီးပြားညီမွ်မႈအေပၚတြင္အေျခခံသည္။

ဤေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အဖြဲ႕အစည္းအက်ိဳး စီးပြား၊ လူမ်ိဳးစုအက်ိဳးစီးပြားထက္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား(သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပး အ ေျခခံမွ မွန္ေပလိမ့္မည္။ လက္ငင္းႏုိင္ငံေတာ္၏အက်ိဳးစီးပြားမွာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပဖုိ႔မလို။ ဘာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထိပ္ ထားရသနည္း။ ရွင္းပါသည္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြားပ်က္ျပားပါက မည္သည့္အက်ိဳးစီးပြားမွ သီးသန္႔က်န္ရွိေနမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

သစၥာနီ