ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လို႔ ကိုလံဘီယာသမၼတေျပာ

0
233

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ေစမဲ့ သမိုင္း၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေရးထိုးမႈ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပည္သူေတြ ျငင္းပယ္ခဲ့ေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လို႔ ကိုလံဘီယာသမၼတ Juan Manuel Santos (ဂ်ဳရမ္ မဲန္ႏြဲ ဆန္တို) က ကတိျပဳေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

peace

ကိုလံဘီယာအစိုးရနဲ႔ FARC သူပုန္ၾကား အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္သူေတြ လက္ခံမယ္၊ မခံဘူးဆိုတဲ့အေပၚ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။

ေကာင္းမြန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ဆႏၵခံယူပြဲဟာ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္တယ္လို႔ ကိုလံဘီယာသမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ေပမဲ့ ျပည္သူေတြက ျငင္းပယ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမွာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာခဲ့တာပါ။

ဒါေပမဲ့ အဲဒီဆႏၵခံယူပြဲဟာ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိဘူးလို႔လည္း သမၼတ ေျပာပါတယ္။