ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံက ရထားေပၚမွာ ဂရက္ဖတ္တီ ေရးဆြဲတာကို အဆင့္ျမင့္နည္းပညာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစား

0
230

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံက အမ်ားျပည္သူ စီးနင္းတဲ့ ရထားေပၚမွာ ဂရက္ဖတ္တီ ေရးဆြဲတာကို အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ အသံုးျပဳျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာသတင္း တစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================