၆၆ ဃ နဲ႔ စြဲရင္ အာမခံ မေပးဖို႔ တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာ

0
306

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ဃ နဲ႔ အေရးယူခံရသူမ်ားကို အာမခံေပးရန္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားတာကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္က ကန္႔ကြက္လိုက္ျပီး အာမခံမေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာမွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးသက္မင္းဦးက အာမခံမေပးဖို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။

‘‘ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေတြ ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားစြာရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈ တစ္ခုတည္းအေပၚ မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေတြကို ေထာက္႐ႈၿပီး ဒီပုဒ္မေတြ ကို အာမခံမေပးဖို႔ စဥ္းစားသင့္ပါ ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္’’

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ကို လႊတ္ေတာ္ကုိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ကိုုယ္စား လွယ္အမ်ားစုက ၆၆ဃ ကို ပယ္ဖ်က္သင့္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳဖို႔က်န္ရွိေနေသးျပီး အတည္ျပဳျပီးရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထံ ဆက္လက္ေပးပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တင္ျပီး ဆံုးျဖတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္တဲ့မူၾကမ္းမွာ ပုဒ္မ ၆၆ ဃ နဲ႔ ပုဒ္မ ၈၀တို႔ကို ျပင္ဆင္ထားျပီး ။ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဥပေဒပါပုဒ္မေတြထဲမွာ တရားစြဲရင္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္တရားစြဲရမယ္ ဆိုတာနဲ႔ အာမခံေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ အဓိက အခ်က္ ၂ ခု ျပင္ဆင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ဃ နဲ႔ တရားစြဲဆိုထားမွုေပါင္း ၇၀ေက်ာ္ ရွိေနျပီး အဲဒီဥပေဒ ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေတာင္းဆိုေနၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ အစိုးရကေတာ့ ျပင္ဆင္ဖို႔ပဲ လုပ္ေဆာင္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
(USA)