၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စေကာလားရွစ္ပရိုဂရမ္အမ်ားစုကို အေမရိကန္က ေပးေန

0
258

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စေကာလားရွစ္ပရိုဂရမ္အမ်ားစုကို အေမရိကန္က ေပးေနတဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ခ်စ္ပိုက တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။