ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လူမႈဖူလံုေရး တကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ရရွိၿပီ

0
2232

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လူမႈဖူလံုေရး တကၠသိုလ္ျဖစ္တဲ့ Tokyo University of Social Welfare မွာ တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ရရွိျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ခ်စ္ပိုက တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။