ျမန္မာ့ဆိုင္းပညာအေမြ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးေနတဲ့ အႏုပညာတကၠသိုလ္ ကထိက ရြာစားစိတ္ျမေမာ္

0
238

မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကို ျမန္မာ့ဆိုင္းပညာအေမြ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးေနတဲ့ အႏုပညာတကၠသိုလ္ ကထိက ရြာစားစိတ္ျမေမာ္ရဲ႕အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။