ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာလူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ ပညာရပ္ေတြကို ပိုမိုေလ့လာ

0
282

ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာလူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ ပညာရပ္ေတြကို ပိုမိုေလ့လာေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။