ျမန္မာနဲ႔ ဗီယက္နမ္ ပူးေပါင္းၿပီး သေဘၤာ အစင္း ၃၀ တည္ေဆာက္မယ္

0
248

ျမန္မာနဲ႔ ဗီယက္နမ္ပူးေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာသေဘၤာလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ သေဘၤာအစင္း၃၀ တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

moi

အဲဒီသေဘၤာေတြကုိ ျပည္တြင္းမွာပဲ သံုးစြဲဖို႔တည္ေဆာက္မွာပါ။ ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ဖက္စပ္အျဖစ္ထူေထာင္တဲ့ Myanmar Shipyard တုန္အာ လီမိတက္အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Great Sea Transport and Logistics ကုမၸဏီတို႔က သေဘာၤတည္ေဆာက္ဖို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း ဆင္မလိုက္မွာ သေဘၤာ ၁၀ စင္းကို တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။