ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး (၁၈)ဦးရဲ႕အမည္စာရင္းကိုု ကန္႔ကြက္တဲ့သူမရွိ

0
246

ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရသူ ဦးထင္ေက်ာ္အဆိုုျပဳတဲ့ ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး (၁၈)ဦးရဲ႕အမည္စာရင္းကိုု ကန္႔ကြက္တဲ့သူမရွိတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုုက္တဲ့သတင္းကို MCN ေနျပည္ေတာ္ သတင္းေထာက္ ခိုင္သဇင္ဦးက ေပးပို႔ထားပါတယ္။