ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ေတြမွာ စစ္ဖက္အေခၚအေဝၚ အသံုးျပဳမႈ တပ္မေတာ္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္

0
215

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) စစ္မႈထမ္းမ်ားသာ သံုးစြဲခြင့္ရွိတဲ့ စစ္ဘက္ရာထူး၊ အဆင့္အေခၚအေဝၚေတြကို တျခား အဖြဲ႔အစည္းက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ကိစၥရပ္ေတြမွာ မသံုးစြဲဖို႔နဲ႔၊ သံုးစြဲရင္ တည္ဆဲဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ သံုးစြဲဖို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက သေဘာထား ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ မိုင္းေမာက္ၿမိဳ႕ရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ေရွ႕မွာ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကးမံု၊ စံေတာ္ခ်ိန္၊ Daily Eleven, The Voice, ဒီမိုကေရစီတူေဒး၊ 7Day တို႔မွာ လဝါယန္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔က စီးပြားေရးတာဝန္ခံကို ဗိုလ္မွဴး ေနာ္ဆန္း၊ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ရွိ လဂိုင္ေနာ္ဆန္းလို႔ ေဖာ္ျပၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ေတြမွာ ရာထူးအဆင့္မ်ား သီးျခား သတ္မွတ္ ေခၚေဝၚ သံုးစြဲျခင္း မရွိဘဲ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္လို႔သာ ေခၚေဝၚတယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။