ျပည္ထဲေရး အရာရွိေဟာင္းေတြ အပါအဝင္ ၆ ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ တရားစြဲထား

0
274

အဂတိလိုက္စားၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တား ၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ အရင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန အရာရွိေဟာင္းေတြ အပါအဝင္ ၆ ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က တရားစြဲ အေရးယူထားပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၿပံဳးခ်ိဳ (ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒု အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ေဟာင္း)၊ ဒု ရဲမွဴးႀကီး ေက်ာ္ေဇယ်ာ (ယခင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေမာ္လိုက္ခ႐ိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ဒု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ရဲေသြး (ယခင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန)၊ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးမ်ိဳးခိုင္ (ယခင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေျမပိုင္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္ျခင္း ခံရသူ ဦးေက်ာ္ႏိုင္စိုးနဲ႔ ဦးေနမ်ိဳးထြန္းတို႔ကို အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က တရားစြဲဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကမာရြယ္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ေန နစ္နာသူေတြက ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ေျမအမည္ေပါက္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းၾကားခဲ့လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးၿပံဳးခ်ိဳက ရာထူးတာဝန္ကို အေၾကာင္းျပဳကာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြပ္ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ က်န္လူမ်ားဟာ ဦးၿပံဳးခ်ိဳ အဲဒီလို အလြဲသံုးစားလုပ္တာကို သိလ်က္နဲ႔ လိုက္ပါ ကူညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။