ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ ကုလသမဂၢ ဘတ္ဂ်က္ ၆၀၀ သန္းေလွ်ာခ်

0
281

ကုလသမဂၢဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိမ္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အသံုးျပဳမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ ၆၀၀ သန္းေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဟာ ကုလသမဂၢဆီကိုထည့္ဝင္ေနတဲ့ေငြေၾကး ကိုေလွ်ာခ်လိုက္ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢ ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္း ေတြအတြက္ သံုးမယ့္ေငြကို ေလွ်ာခ်လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻတဝွမ္း ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ဖို႔အ သံုးျပဳမယ့္ ေငြကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၈၇ ဘီလီယံကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၃ ဘီလီယံအထိေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာလို႔ ကုလသမဂၢက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

 ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံေတြ ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေငြေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၈ ဘီလီယံထည့္ဝင္ဖို႔ သေဘာတူညီတဲ့အျပင္ေဟတီနဲ႔ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ သန္းေပးဖို႔ လက္ခံထားပါတယ္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဆီ ယခင္ ထည့္ေနက်ထက္ ၁ ဘီလီယံနီးပါးေလွ်ာခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ရရွိထားတဲ့ေငြနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကို သတ္မွတ္ ခ်ိန္အတြင္းထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။