ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြၾကာင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ထဲေရနံတူးေဖာ္မႈကို  ဗီယက္နမ္ ရပ္

0
222

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္က အျငင္းပြား ေနရာေတြမွာ ေရနံတူးေဖာ္မႈ လုပ္ေဆာင္ေနတာကို ရပ္တန္႔လုိက္ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ နဲ႔တရုတ္ႏုိင္ငံၾကား အျငင္းပြားေနတဲ့ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ က ေနရာမွာ Repsol of Spain  ေရနံ ကုမၼဏီက ေရနံတူးေဖာ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အျငင္ပြားလ်က္ရွိေနတဲ့ ေနရာမွာေရနံ နဲ႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ တူးေနတာကို ရပ္တန္မႈ မရွိဘူးဆုိရင္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္မယ္လို႔ တရုတ္ အစိုးရက ဗီယက္နမ္  အာဏာပိုင္ေတြကို ျခိမ္းေျခာက္ ၿပီးေနာက္ ဗီယက္ နမ္ အစိုးရက ေရနံတူးေဖာ္မႈကို ရပ္တန္ဖုိ႔ အမိန္႔ေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေရနံကုမၼဏီကေျပာပါတယ္။

တရုတ္ ႏိုင္ငံ ဟာ ဗီယက္နမ္ အျပင္ အျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း အျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အျငင္းပြားတာေတြရွိေနပါတယ္။ Repsol of Spain  ေရနံ ကုမၼဏီဟာ ဗီယက္နမ္ ကမ္းေျခ ကေန မုိင္ ၂၅၀ အကြာရွိတဲ့ ပင္လယ္ျပင္ မွာေရနံတူးေနတာျဖစ္ပါတယ္။