ေၾကးထည္ပစၥည္းျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ လူငယ္ေတြ ေလ့လာသင္ယူမႈေတြ ပုိမုိမ်ားျပားလာ

0
306

ပန္းဆယ္မ်ဳိးထဲမွာပါ၀င္တဲ့ ပန္းတိမ္ပညာရပ္မွာ ေၾကးထည္ပစၥည္းျပဳလုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြကုိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ လူငယ္ေတြ ေလ့လာသင္ယူမႈေတြ ပုိမုိမ်ားျပားလာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။