ေအာင္ေဇယ်ာမင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းက ပညာသင္ၾကားေနမႈေတြ အေၾကာင္း

0
281

ရုပ္သံမွတ္တမ္းအစီအစဥ္ေတာ့ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္၊ အလယ္ရြာႀကီး ေက်းရြာမွာရွိတဲ့ ေအာင္ေဇယ်ာမင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းက ပညာသင္ၾကားေနမႈေတြကုိ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းကို ၾကည့္႐ႈ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။