ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရးကြန္ရက္ MWRN (Migrant Worker Rights Network) အေၾကာင္း ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

0
341

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရးကြန္ရက္ MWRN (Migrant Worker Rights Network) အေၾကာင္း ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းကို ႐ႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။