ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားႏွင့္ ဆရာမႀကီး ေဒၚတင္တင္၀င္း

0
108

■ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတုအခမ္းအနားႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာဌာနမွ (ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴး) ဆရာမႀကီး ေဒၚတင္တင္၀င္း

ArchaeologySilverJubileeAnniversary(1994-2019)

ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတု

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ #YangonUniversity