ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားႏွင့္ ေဒါက္တာေအာင္မြန္

0
69

■ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတုအခမ္းအနားႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာဌာနမွ (ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴး) ေဒါက္တာေအာင္မြန္

ArchaeologySilverJubileeAnniversary(1994-2019)

ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတု

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ #YangonUniversity