ေဗဒါပင္ေတြနဲ႔ ပရိေဘာဂပစၥည္း ထုတ္လုပ္တဲ့ ေဗဒါအေခ်ာထည္ သင္တန္းေက်ာင္း (႐ုပ္သံ မွတ္တမ္း)

0
354

အေလ့က်ေပါက္တဲ့ ေဗဒါပင္ေတြကေန ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ေဗဒါအေခ်ာထည္ အေျခခံသင္တန္း ေက်ာင္းအေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။