ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီေတြ ေပးေနတဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဆုိက္လ္

0
267


ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီေတြ ေပးေနတဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဆုိက္လ္ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။