ဧရာဝတီ ျမစ္လက္တက္ေပၚ တည္ေဆာက္မယ့္ ေရကာတာ စီမံကိန္း ၈ ခု ရပ္တန္႔ေပးေရး ေတာင္းဆို

0
258

ဧရာဝတီျမစ္ရဲ႕ ျမစ္လက္တက္ျဖစ္တဲ့ ေမချမစ္နဲ႔ ေငါ့ခ်န္းချမစ္ေပၚမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၈ ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ေပးဖို႔ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ မတ္လ ၁၄ ရက္မွာ က်ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား လႈပ္ရွားမႈေန႔မွာ အဲဒီလို ေတာင္းဆိုခ်က္ ထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္း ဧရိယာထဲမွာ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စု ေလာ္ေဂၚ၊ လခ်ိဒ္၊ ေငါ့ခ်န္းနဲ႔ လီဆူ တိုင္းရင္းသား ၃ ေသာင္းေက်ာ္၊ ရြာေပါင္း ၆၈ ရြာ ရွိေနၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

လူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တဲ့ အစိုးရနဲ႔ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ေဒသခံမ်ားရဲ႕ အသံကို ဂရုစိုက္ နားေထာင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (BRN)၊ သံလြင္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး ကြန္ရက္ (SSN) နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အလုပ္အဖြဲ႔ (BEWG) တို႔ကလည္း ပဋိပကၡဇုန္ေတြမွာ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ ငါးခုမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ေရကာတာ ၅၀ ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။