ဦး၀င္းျမင့္ သမၼတျဖစ္လာရင္ တပ္နဲ႔ဆက္ဆံေရး ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္လဲ (႐ုပ္/သံ)

0
1219

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႏႈတ္ထြက္ျပီးေနာက္တက္လာမယ့္ သမၼတအသစ္ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ ျဖစ္ႏိုင္ျပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မယ္လို႔ မယူဆေပမယ့္ ၀န္ၾကီးဌာနေတြကိုအားေကာင္းေမာင္းသန္ကိုင္တြယ္လိမ့္မယ္လို႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုေနဘုန္းလတ္ကေျပာပါတယ္။