အၾကားအာရံု အားနည္းခ်က္ရွိေနသူေတြကို သင္ၾကားေပးေနရတဲ့ ဆရာေတြရဲ႕ အေၾကာင္း

0
310


အၾကားအာရံု အားနည္းခ်က္ရွိေနေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ပညာအခြင့္အလမ္းအတြက္ တည့္မတ္မွန္ကန္ဖို႔ သင္ၾကားေပးေနရတဲ့ ဆရာေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို ေအာက္တုိဘာ(၅)ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ဆရာမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ MCN လူငယ္ အစီအစဥ္ရဲ႕ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအျဖစ္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။