အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ျပဳလုပ္

0
343

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တကၠသိုလ္ေတြမွာ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ ဆက္သြယ္ကမ္းလွမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္လာၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအျပည့္အစံုကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။