အိႏၵိယႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ရိွေန

0
190

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားေရးရာ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာက႑ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ သတင္းကုိ အခုလို ေတြ႕ျမင္ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================