အိႏိၵယမွာ H1N1 ၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၆၃၂ ေယာက္အထိရွိလာ (႐ုပ္သံ)

0
236