အာဆီယံလူငယ္ဖိုရမ္ ၂၀၁၄ ကို ဂုဏ္ျပဳ ရိုက္ကူးထားေသာ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

0
350

ဆက္လက္ ရႈ႕စားၾကရမွာကေတာ့ ရုပ္သံမွတ္တမ္းအစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတပတ္ရုပ္သံမွတ္တမ္းအစီအစဥ္မွာေတာ့ မၾကာခင္ က်င္းပဖို႔ရွိေနတဲ့ အာဆီယံလူငယ္ဖိုရမ္ ၂၀၁၄ ကို ဂုဏ္ျပဳ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ရုပ္သံမွတ္တမ္းကို ရႈ႕စား ၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။