အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ မ်ားျပားလာတာနဲ႔အတူ မႈခင္းပံုစံသစ္ေတြ အျဖစ္မ်ားလာ

0
212

အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္ေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲလာမႈနဲ႔အတူ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ မူခင္းပံုစံသစ္ေတြ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပားလာတယ္လုိ႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္းက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

untitled-1

ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ ဒီကေန႔မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ (၅၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔အခမ္းအနားမွာ အဲဒီလုိေျပာၾကားလုိက္တာပါ။

လူမႈကြန္ရက္ေတြကုိ အသံုးျပဳၿပီး မတူကြဲျပားတဲ့ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးေတြကုိ ခုတံုးလုပ္ၿပီး အမုန္းတရားကုိ အေျခခံတဲ့ ၀ါဒျဖန္႔မႈေတြက တစ္ဆင့္ အၾကမ္းဖက္မႈခင္းႀကီးေတြအထိ အႏၱရာယ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လူမႈကြန္ရက္ေတြကတစ္ဆင့္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ က်ဆင္းေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အတင္းအၾကပ္ ေစခုိင္းမႈေတြ ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈေတြ က်ဴးလြန္းလာတယ္လုိ႔ ရဲခ်ဳပ္က ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ကေလးေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေတြကုိ မႈခင္းရဲ႕သားေကာင္အျဖစ္ ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။