အဂၤလန္ႏုိင္ငံက University of East ကေန ရာႏႈန္းျပည့္ စေကာလားရွစ္ေတြကို ေပးအပ္လ်က္ရွိ

0
2447

အဂၤလန္ႏုိင္ငံက University of East ကေန ရာႏႈန္းျပည့္ စေကာလားရွစ္ေတြကို ေပးအပ္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။