ျပည္ပ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား

0
1711

ျပည္ပႏိုုင္ငံအသီးသီးက ျမန္မာႏိုုင္ငံသားေတြ အတြက္ ေခၚယူေနတဲ့ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကိုု တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
1. စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူေတြအတြက္ ကားၾကီးေမာင္းႏွင္လုပ္ငန္းအတြက္ အလုပ္သမားေတြကို PSA Company က ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္အေနနဲ႔ အနည္းဆံုးအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ အထက္ေအာင္ျမင္ျပီးသူေတြ ျဖစ္ရပါတယ္။
လုပ္ကိုင္လိုသူေတြအေနနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရွိရမွာျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္စကား အေျခခံေျပာတတ္သူကို ဦးစားေပးေခၚယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။အေျခခံလစာအေနနဲ႔ စင္ကာပူေဒၚလာ 570 နဲ႔ အခ်ိန္ပိုေၾကးေတြကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလုပ္ငန္းအတြက္ အင္တာဗ်ဴးကိုေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ဒုတိယအပတ္မွာ စတင္ေခၚယူသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
2. စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ Mechancal Fitter ၀န္ထမ္းေနရာအတြက္ Alpine Ship Yard Company ၀န္ထမ္းေတြ ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရာထူးအတြက္ အမ်ိဳးသား၀န္ထမ္း ၈၀ကို ေခၚယူေနတာျဖစ္ျပီး အသက္ ၃၅ ႏွစ္နဲ႔ ၃၅ႏွစ္ေအာက္ ေလွ်ာက္ထားသူေတြကို ဦးစားေပးခန္႔အပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူေတြအတြက္ အင္တာဗ်ဴးကိုေတာ့ ဇန္န၀ါရီ တတိယအပတ္ကေန စတင္ေခၚယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
3. ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္လိုသူေတြအတြက္ Tama Home Company ကေန လက္သမား အလုပ္ေနရာအတြက္ ၀န္ထမ္းေတြကို ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Training Visa Permit နဲ႔ လုပ္ကိုင္ရမွာ ျဖစ္ျပီး ပညာအရည္အခ်င္းအေနနဲ႔ အေျခခံပညာအထက္တန္းႏွင့္အထက္ ရွိရမွာ ျဖစ္ကာ ဂ်ပန္စာကို အနည္းဆံုး N-5 Level အထိ တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ သူျဖစ္ရပါမယ္။ အေျခခံလစာအေနနဲ႔ ဂ်ပန္ယန္းေငြ 140,000 ရရွိမွာျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္ထားသူေတြအတြက္ အင္တာဗ်ဴးကိုေတာ့ ဇန္န၀ါရီလ တတိယအပတ္မွာ စတင္ေခၚယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္
4. မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူေတြအတြက္ Eppor Pack Sdn.Bhd လုပ္ငန္းေတြကေန အလုပ္သမားေတြေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ ေခၚယူေနတာျဖစ္ျပီး လုပ္သားဦးေရ အမ်ိဳးသား 120 အထိ ေခၚယူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာအရည္အခ်င္းအေနနဲ႔ အေျခခံပညာအလယ္တန္းနဲ႔အထက္၇ွိရမွာ ျဖစ္ျပီး အသက္အကန္႔အသတ္အေနနဲ႔ 35 ႏွစ္ေအာက္ ေလွ်ာက္ထားသူေတြကို ဦးစားေပးေခၚယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
5. မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ အီလက္ထေရာနစ္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လိုသူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ Scope Manufacturers (M) Sdn.Bhd (|Electronics ) Company ကေန ၀န္ထမ္းေတြကို ေခၚယူေနပါတယ္။ ၀န္ထမ္းမိန္းကေလးေတြကို ဦးစားေပးေခၚယူေနျပီး မိန္းကေလးဦးေရ 40အထိ ခန္႔အပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။အသက္အကန္႔အသတ္အေနနဲ႔ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္၇ွိရမွာ ျဖစ္ျပီး အေျခခံပညာအလယ္တန္းနဲ႔အထက္ တက္ကၽြမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)