ျပည္တြင္း အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

0
1680

ျပည္တြင္းကုုမၺဏီအသီးသီးက ေခၚယူေနတဲ့ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုု တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
Sinma Furnishings ကုမၸဏီလီမိတက္ကေနစာရင္းကိုင္ခ်ဳပ္ ရာထူးေနရာအတြက္ ၀န္ထမ္းေခၚယူ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရာထူးေနရာအတြက္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ကေနဘြဲ႕ရရွိထားသူဒါမွမဟုတ္ LCCI ဘာသာရပ္ကိုD.Aနဲ႔ ေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုကဘြဲ႔ရရွိထားျပီး LCCI Level (III) ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမွာပါ။ Microsoft Excel (ဒါမွမဟုတ္) Computerized Accounting တစ္ခုခုကၽြမ္က်င္သူျဖစ္ရမွာျဖစ္ျပီးစာရင္းကိုင္ခ်ဳပ္ရာထူးကို တာ၀န္ယူဖူးသူ ျဖစ္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူဟာကုမၸဏီတစ္ခုလံုးရဲ႕ စာရင္းကိုစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ ရမယ္ဆုိတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Huawei Technologies (Yangon) Co., Ltdကေန City Manager ရာထူူးေနရာအတြက္ ၀န္ထမ္း ငါးဦးကိုေခၚယူေနျပီးဘြဲ႕ရဒါမွမဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မွာဒီပလုိမာလက္မွတ္တစ္ခုခုရရွိထားသူ ျဖစ္ရပါမယ္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုးသံုးႏွစ္ရွိရမွာျဖစ္ျပီးသက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူကိုဦးစားေပးမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူဟာသက္ဆုိင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာေနထုိင္သူေတြကိုဦးစားေပးသြားမွာပါ။ အဂၤလိပ္နဲ႔ တရုတ္စကားေျပာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကိုဦးစားေပးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Microsoft Office, internet, E-mail အသံုးျပဳႏိုင္ရမယ္ဆုိတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကိုသတ္မွတ္ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
Mega Lifesicencesကုပၼဏီကေန Telecom Manager ရာထူးေနရာအတြက္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို ေခၚယူေနတာျဖစ္ျပီးေလွ်ာက္ထားလိုသူဟာဘြဲ႔တစ္ခုခုကိုရရွိထားျပီးသူျဖစ္ျပီး MBA / PGDM ရရွိထားသူမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အေရာင္းနဲ႔ျဖန္႔ခ်ိေရးနယ္ပယ္မွာအနည္းဆံုးလုပ္သက္အေတြ႔အၾကံဳ ဆယ္ႏွစ္ရွိရမွာျဖစ္ျပီးလက္ရွိမွာ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ Telecom နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေရာင္းျဖန္႔ခ်ိေရးနယ္ပယ္ေတြမွာလုပ္ကိုင္ေနသူေတြကိုဦးစားေပးေခၚယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
City Mart Holding ကုမၸဏီကေန Branch Manager, Recruiter, Trainer, Graphic Desingnerစတဲ့ ရာထူးေနရာေတြအတြက္ ၀န္ထမ္းေတြ ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။
Branch Manager ရာထူးေနရာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြဟာလက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်မႈအပိုင္းမွာအနည္းဆံုးအေတြ႔အၾကံဳ ၈ ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ (၁၀) ႏွစ္ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာအထူးေကာင္းမြန္ရမွာျဖစ္ျပီးစီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းကိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူကိုဦးစားေပးေခၚယူသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
၀န္ထမ္းသစ္ေခၚယူေရး လုပ္ကိုင္ဖို႔ Recruiter ရာထူးေနရာအတြက္ ၀န္ထမ္းေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူဟာအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုးသံုးႏွစ္ရွိရမွာျဖစ္ျပီး HR နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေကာင္းမြန္စြာနားလည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာအေရအခ်င္းအသင့္အတင့္ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သင္တန္းနည္းျပရာထူးေနရာအတြက္ Trainer လုပ္ကိုင္လိုသူေတြကိုေခၚယူေနတာျဖစ္ျပီးလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ HR နဲ႔ပတ္သက္ျပီးေကာင္းစြာနားလည္ရမွာ ျဖစ္ျပီးအဂၤလိပ္စာအသင့္အတင့္ ေကာင္းမြန္ရမွာပါ။

Graphic Designer ရာထူးေနရာအတြက္ ၀န္ထမ္းေခၚယူေနတာျဖစ္ျပီး Marketing ဌာနမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး၊ မီဒီယာနဲ႔ ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကိုဒီဇိုင္းေတြ ဖန္တီးႏုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္နဲ႔ အထက္ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)