အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္း အစီအစဥ္ အမွတ္စဥ္ (၇)

0
1880

ျမန္မာ့အသံနဲ႔ ႐ုုပ္ျမင္သံၾကားကေန အပတ္စဥ္စီစဥ္တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္း အစီအစဥ္ကေနႀကိဳဆိုုပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ တစ္ပတ္အတြင္းမွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ သတင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 1. ျမန္မာနိုင္ငံကၽႊမ္းက်င္မူ စံသက္မွတ္ခ်က္ျပဌန္းေရးအဖြဲ NSSA ကေန အလုပ္သမား ကၽႊမ္းက်င္လက္မွတ္ေတြ ထပ္မံရယူႏိုင္ေအာင္လို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း 2. ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္းကၾကီးမွဴးးျပီး မသန္စြမ္းလူငယ္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြရရွိေစမယ့္အသက္ေမြးမႈအတက္ပညာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း 3. ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (UMTA) ရဲ႕ အဖြဲ၀င္ေတြ ၾကားမွာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ သေဘာထားကြဲလြဲလ်က္ရွိျပီး ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းမူေတြ လုပ္ေဆာင္ေန စတဲ့ အလုုပ္အကိုုင္အခြင့္အလမ္းဆိုုင္ရာ သတင္းေတြနဲ႔အတူ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အလုုပ္အကိုုင္ ေခၚယူမႈဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ အေၾကာင္းကိုု တင္ဆက္ေပးသြားမယ့္ ႐ုုပ္သံမွတ္တမ္းအစီအစဥ္ေတြကိုု ႐ႈ႕စားၾကအုုန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)