သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ေတြ႔ေနက်မဟုတ္တဲ့ ဒိုင္ႏိုေစာဦးေခါင္းခြံတစ္မ်ိဳးကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

0
204

သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ေတြ႔ေနက်မဟုတ္တဲ့ ဒိုင္ႏိုေစာဦးေခါင္းခြံတစ္မ်ိဳးကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာသတင္း တစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================