သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမွာ မသန္းစြမ္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အားနည္းမႈရွိခဲ့

0
314

ဒီသတင္းပတ္ရဲ႕ လူငယ္က႑ ရုပ္သံမွတ္တမ္းအစီအစဥ္မွာေတာ့ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတဲ့ေနရာမွာ မသန္းစြမ္းသူေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ ေကာက္ယူမႈမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိခဲ့တဲ့အေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္ MCN သတင္းေထာက္ ႏိုဘယ္ေဇာ္က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။