သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မယ့္ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားေတြအေရးထိုင္း၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပ

0
297

သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြရဲ႕ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားေတြအေရး ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးမ်ား (ကက္ဘိနက္) အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ယူသြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြအၿပီး အဲ့ဒီလို ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ။ ဒီေဆြးေႏြးမႈထဲမွာေတာ့ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မယ့္ ပန္းေရာင္ဘတ္ ကဒ္ေတြကို ထပ္မံၿပီး ၂ ႏွစ္သက္တမ္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိတိုး ေပးဖို႔ကိစၥ၊ ၆ ႏွစ္ဗီဇာ ျပည့္သြားတဲ့လူေတြကို ေနာက္ထပ္ ၂ႏွစ္ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးေပးေရးကိစၥ၊ MoU နဲ႔လာေရာက္ၿပီး ၄ ႏွစ္ ဗီဇာျပည့္တဲ့လူေတြကေတာ့ မူလအတိုင္းပဲ ျမန္မာျပည္ျပန္ ဗီဇာလုပ္ေရးကိစၥေတြကို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူေတာ့မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။